טופס הזמנת עבודת ניקיון\סבלות

טופס הזמנת עבודות ע"י עובדי הניקיון

את הבקשה יש להגיש שבוע מראש וביצועה ייצא לפועל עד 4 ימים מיום הבקשה בתיאום עם המבקש. 

רק אם ידוע.

אם ידוע מס' החדר

הכנות לאירוע